Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [Eltechno B.V. , Kapelweg 62, 5282 JC Boxtel] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan retour, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen retour hebben ontvangen. Goederen dienen in nieuwstaat en in onbeschadigde verpakking geretourneerd te worden en mogen geen gebruikssporen vertonen. Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan zullen wij de waard verlaging van het product in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Bij montage en / of in bedrijf stelling is het herroepingsrecht niet van toepassing

Wanneer de montage en / of in bedrijf stelling van een product door ons is uitgevoerd is het herroepingsrecht uitdrukkelijk niet van toepassing. Uiteraard gelden dan wel de algemene wettelijke en garantiebepalingen ten aanzien van een goed en deugdelijk product met een juiste werking.

Voor alle andere bepalingen verwijzen wij naar onze levering en betaal voorwaarden.