Subsidie duurzame energie

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Subsidie duurzame energie

Vanaf 4 Januari 2016 is er door de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor duurzame energie (ISDE). Het doel van deze subsidie is om duurzame energie zoals warmtepompen, zonneboilers en biomassa te promoten en zo concurrerend te krijgen met de fossiele energiebronnen.

Kortweg komt het erop neer dat u subsidie krijgt op een; warmtepomp, zonneboiler,biomassa ketel en pelletkachel.
De subsidie varieert per apparaat en type en ligt tussen de €500,00 – €8.000,00, zie hiervoor de product lijst van het RVO.

Kom ik als particulier in aanmerking voor subsidie?

Ja, u als particulier komt in aanmerking voor deze subsidie regeling, deze geldt voor zowel particulieren als zakelijke afnemers. Er moet dan wel minimaal één van bovenstaande duurzame installaties zijn geïnstalleerd en het apparaat moet op de productlijst van het RVO voorkomen. Als particulier moet u beschikken over een geldig BSN-nummer.

Kom ik als bedrijf in aanmerking voor de subsidie?

Ja, bedrijven komen ook in aanmerking voor deze subsidieregeling, je moet dan wel beschikken over een geldig KvK-nummer. Hieronder vallen ook ZZP’ers, Verreningen, Corpuraties , VVE’s etc.
Bedrijven kunnen naast deze aanschafsubsidie ook nog in aanmerking komen voor een Energie Investerings Aftrek (EIA). Als u als bedrijf hiervoor in aanmerking komt kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, boven op de normale afschrijvingen. Een voorwaarden om in aanmerking te komen is; de investering moet ten minste €2.500,00 bedragen en de aanvraag moet binnen 3 maanden( na opdracht tot levering) worden aangemeld.

Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie?

De voorwaarden om subsidie aan te vragen is voor particulieren en bedrijven verschillend.

Voor particulieren geldt:

1. Het apparaat staat op de productlijst van het RVO (productlijst warmtepompen, productlijst zonneboilers)
2.Het duurzame apparaat is aangekocht na 1 januari 2016
3.Het duurzame apparaat is geïnstalleerd en in gebruik genomen (hierna kan pas subsidie aangevraagd worden)
4.Het duurzame apparaat is nieuw aangeschaft en je eigendom, je beschikt over het betaalbewijs (factuur)
5.Het duurzame apparaat moet in Nederland zijn geïnstalleerd
6.Na toekenning van de subsidie mag het duurzame apparaat niet binnen een jaar worden verwijderen.

Voor bedrijven geldt:

1.Voor de aankoop dient er eerst een aanvraag voor de subsidie worden gedaan (mijn.rvo.nl).
2.De warmtepomp moet in Nederland zijn geïnstalleerd
3.Het bedrijf is eigenaar van de warmtepomp
4.De warmtepomp wordt binnen een jaar na toekenning van de subsidie in gebruik genomen.
5.Na de installatie en betaling van de warmtepomp vraagt u vaststelling van de subsidie.
6. De warmtepomp mag niet binnen een jaar na datum van de subsidievaststelling niet worden verwijderd

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Voor particulieren:

Na aankoop van de duurzame installatie moet u binnen 3 maanden via mijn.rvo.nl de subsidieaanvraag indienen, hiervoor heb je een DigiD nodig. Tevens moet je een betaal bewijs meesturen met hierop minimaal de volgende kenmerken:

1.Merknaam
2.Type apparaat en omschrijving
3.Datum en bedrag van de betaling
4. Meld code van het apparaat (deze staan op de productlijst die het RVO continu aanpast en publiceert )

Voor bedrijven:

1.Dien eerst bij het RVO de subsidieaanvraag online in.
U mag pas een verplichting aangaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd.
2. Wilt u de verplichting aangaan voordat het RVO een besluit over uw aanvraag heeft gedaan? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat de aanvraag afwezen wordt omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
3.Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie.
4.U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.

Apparatenlijsten RVO

Hieronder vind u de apparatenlijsten die door het RVO zijn vastgesteld, deze lijsten worden continu aangevuld.
In deze lijsten vind u het geldbedrag dat als subsidie voor het apparaat wordt gegeven en het meldingsnummer
voor de subsidie aanvraag.

Bij aanvragen via Eltechno vermelden wij het subsidie bedrag en het meldingsnummer.

Zie voor Particulieren:

Apparatenlijst warmtepompen en warmtepompboilers

Apparatenlijst zonneboilers

Apparatenlijst biomassaketels

Apparatenlijst pelletkachels

Zie voor zakelijke ISDE:   ISDE zakelijk

Stand van zaken budget ISDE