Warmtepompen


Eltechno toonaangevend in warmtepomptechniek.

Warmtepomp Vught! Eltechno gaat voor comfort
duurzaamheid en energiezuinigheid. Benieuwd of uw
gebouw energieneutraal kan worden?

Warmtepomp Vught

Een warmtepomp van Eltechno in Vught, is gegarandeerd lekker warm!

Waarom een warmtepomp?

Een warmtepomp maakt gebruik van duurzame energiebronnen zoals de buitenlucht of aardwarmte. Deze duurzame energiebronnen zijn geheel gratis en onuitputbaar. Een warmtepomp is in staat om deze gratis energie om te zetten in bruikbare hoogwaardige energie. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot flink verlaagd, wordt er een beter energielabel behaald en halen we onze energiekosten omlaag. Een warmtepomp kan in de winter voor verwarming zorgen en in de zomer voor een heerlijke verkoeling. Er zijn diverse warmtepompen op de markt zoals water/water warmtepompen, lucht/water warmtepompen en hybride warmtepompen. Al deze warmtepompen geven meer comfort, besparen energie en zijn milieuvriendelijker. Eltechno adviseerd u graag in het maken van de goede keuze Vught.

Warmtepomp uit Vught

Hieronder een overzicht van de verschillende warmtepompen:

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat laagwaardige energie omzet in hoogwaardige energie. Warmte met een lage temperatuur wordt gebracht naar een warmte met hoge een temperatuur afkomstig van de buitenlucht of een bron (uit de aarde/water). Deze gratis energie wordt dan opgenomen en getransporteerd naar een bruikbare energie om gebouwen te verwarmen. Via een warmtewisselaar wordt de gewonnen warmte overgebracht naar het warmwaterverdeelsysteem in uw woning in Vught. Dit systeem kan bestaan uit vloerverwarming, lage temperatuur-radiatoren en/of ventilator-convectoren. Om te koelen keert het systeem dit proces om.

Warmtepomp Vught, 75% gratis energie

Krijg ik subsidie op een warmtepomp?

Ja, vanaf 4 Januari 2016 is er door de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor duurzame energie (ISDE). Het doel van deze subsidie is om duurzame energie zoals warmtepompen concurrerend te krijgen met de fossiele energiebronnen, lees verder voor de  subsidie>

Gratis energie met warmtepompen?

Ja, de energie uit de bron (buitenlucht of bron) is volledig gratis en onuitputbaar. Een warmtepomp is in staat om uit een bron met lage temperatuur met behulp van hulpenergie een hoge temperatuur af te geven. Deze temperatuur afgifte kan dan worden gebruikt voor verwarming of warm water.

Meer comfort met warmtepompen?

Ja, warmtepompen geven meer comfort, besparen energie en zijn milieuvriendelijker. Lagetemperatuurverwarming van een warmtepomp verwarmt een zeer goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en vermindert zwevend stof in de lucht en stofmijt. Hierdoor ervaart u meer comfort.

Welke warmtepomp moet ik kiezen?

Warmtepomp Boxtel kiezen:

Warmtepompen zijn er in verschillende varianten. In de praktijk wordt er meestal gekozen uit een lucht/water-warmtepomp (aerothermische) die zijn warmte uit de buitenlucht haalt, een water/water-warmtepomp (geothermische) die zijn warmte aan de bodem onttrekt , of een Hybride-warmtepomp die twee technieken combineert zoals bestaande cv-ketel in combinatie met een  warmtepomp. Welke variant het best bij jou past is afhankelijk van een aantal factoren. Zo worden water/water-warmtepompen vaker bij nieuwbouw toegepaste i.v.m. de grondwerkzaamheden en worden lucht/water-warmtepompen toegepast bij zowel renovatie en nieuwbouw projecten. omdat de juiste keuze van een warmtepomp essentieel is voor een goed werkend en energiezuinig systeem, adviseert Eltechno u graag bij deze keuze. Wilt u meer weten over welke warmtepomp het beste bij u past in Vught, neem dan gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies.

Warmtepomp Boxtel kiezen

Lucht-water warmtepomp Vught

Een Lucht-water warmtepomp onttrekt zijn warmte uit de buitenlucht hierdoor is er geen bron benodigd en zijn de investeringskosten lager, het rendement varieert wel iets meer omdat de opgenomen warmte afhankelijk is van de buitenlucht. Door de techniek van vandaag kan er uit steeds lager buitentemperaturen bruikbare energie gehaald worden en is het rendement. Lees meer over lucht-water warmtepomp>

Water-water warmtepomp Vught

Een water-water warmtepomp onttrekt zijn warmte uit de bodem, grondwater en oppervlakte water, hiervoor is een bron nodig wat de investeringskosten verhoogd maar wat het rendement ten goede komt. Bekijk water-water warmtepomp>

 

Hybride-warmtepomp Vught

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp in combinatie met een gasgestookte HR-ketel. Deze combinatie wordt in Nederland (Vught) vaak gemaakt met een lucht/water warmtepomp. De warmtepomp levert voor het overgrote deel van het jaar de benodigde warmte voor verwarming. Bekijk onze Hybride warmtepompen >

ELGA Warmtepomp

De Elga warmtepomp van Techneco is een lucht/water warmtepomp die samenwerkt met uw bestaande cv-ketel. De Elga warmtepomp zorgt voor een energiezuinige oplossing voor bestaande woningbouw (Vught). Deze slimme modulerende warmtepomp werkt samen met elke bestaande cv-ketel en zorgt voor een aantrekkelijke terugverdientijd. Lees meer>  Elga warmtepomp Boxtel

Wat is het rendement van een warmtepomp in de buurt van Vught?

Het rendement is afhankelijk van een aantal factoren; wat voor warmtepomp(en) wordt er toegepast en wat is de bron. Het rendement van een warmtepomp wordt tegenwoordig uitgedrukt in COP.

COP

COP (Coëfficiënt of Performance), dit is de verhouding tussen de verkregen bruikbare energie (buitenlucht, bron) en de aandrijfenergie (motor). Wanneer een warmtepomp een COP-waarde heeft van 4, dan verbruikt de pomp 25% aandrijfenergie om 100% nuttige warmte te produceren. Ofwel een COP van 4 betekent 1kWh aan stroom erin stoppen (bijv. energieverbruik van de warmtepomp(en) geeft 4 kWh aan warmte.

De meeste warmtepompen van vandaag halen een COP tussen de 3,5-5 terwijl een gasgestookte cv-ketel omgerekend op een COP van ongeveer 0,8-1 uitkomt.

SCOP

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP, de toegevoegde S staat voor seizoensgebonden. Dit betekent dat er meerdere realistische meetpunten zijn vastgelegd, hierdoor probeert men een betere benadering van het rendement in de praktijk weer te geven. Kortom staat SCOP ook voor het rendement van uw warmtepomp uit Vught.

Hoe werkt een warmtepomp?

Werking warmtepomp Vught

(in simpele taal uitgelegd)

Het principe van warmtepompen is te vergelijken met een koelkast. Om een koelkast van binnen kouder te maken dan de omgeving moet een koelkast warmte uit de koelkast onttrekken en afgeven aan de buitenkant. Dit principe gebeurt door een metalen plaat in de koelkast en het rooster aan de buitenzijde van de koelkast. De metalen plaat in de koelkast onttrekt de warmte uit de koelkast en het rooster aan de buitenzijde geeft deze warmte af. Als je er nu vanuit gaat dat het rooster aan de buitenzijde van de koelkast zich in de woning bevindt als verwarming en de koude metalen plaat (in de koelkast) bevindt zich buiten heb je in principe een warmtepomp.

Technische informatie

De metalen plaat en het rooster staan met elkaar in verbinding waardoor er een vloeistof kan stromen. Deze vloeistof wordt koudemiddel genoemd en is in staat om warmte op te nemen en af te geven. Dit gebeurt door een natuurlijk principe, namelijk verdampen en condenseren. Bij verdampen wordt er warmte uit de omgeving opgenomen, denk hierbij aan een vluchtige vloeistof zoals benzine of thinner die u op uw hand komt. Deze vloeistof verdampt en uw hand wordt koud, de verdampende vloeistof neemt de warmte van uw hand aan. Bij condenseren wordt er warmte aan de omgeving afgestaan, denk hierbij aan een pan water die kookt en waterdamp afstaat aan de wasemkap. Deze waterdamp koelt af en geeft deze warmte door aan de wasemkap waardoor deze opwarmt. Het principe van verdampen en condenseren gebeurt ook bij een warmtepomp. Het koudemiddel verdampt bij lage temperatuur, door de druk van het koudemiddel te verlagen (d.m.v. een compressor en expansieventiel) wordt de vloeistof dampvormig en neemt het warmte op, dit is dan ook de bronzijde van de warmtepomp. Door het koudemiddel onder druk bij hogere temperatuur te laten condenseren komt er warmte vrij, dit is de afgifte zijde en hiermee wordt uw woning verwarmt. Het koudemiddel gaat hier over en wordt weer vloeistof.

Nu we dit weten is er nog één belangrijk component en dat is de compressor (motor), deze compressor zorgt voor het het rond pompen van koudemiddel waardoor het koudemiddel  warmte kan opnemen en afgeven  en zo als ware de warmte kan transporteren (een expansieventiel zorgt voor de drukverschillen). Om deze koudemiddelstroom op gang te brengen en rond te pompen is elektriciteit nodig. Deze elektriciteit wordt ook vaak hulpenergie genoemd.

Veilig en Vertrouwd!

Eltechno staat voor duurzaamheid en kwaliteit

Als STEK-gecertificeerd bedrijf in de buurt van Vught bieden wij aantoonbaar de duurzaamheid en kwaliteit die u zoekt!

Als eigenaar of beheerder van een warmtepompinstallatie uit Vught bent u verantwoordelijk voor deze installatie en wilt u op verantwoorde wijze optimaal rendement halen uit uw installatie. Daarbij moet u rekening houden met bepaalde Nederlandse regelgeving. Die regelgeving is er om verlies van koudemiddelen te voorkomen en om het energieverbruik te monitoren. Hierdoor mogen in Nederland alleen F-gassen / Stek gecertificeerde bedrijven werkzaamheden aan warmtepompen uitvoeren.

Alleen F-gassen / Stek gecertificeerde bedrijven mogen werkzaamheden en keuringen aan warmtepompinstallaties verrichten, lees meer>

De warmtepomp installateur Vught

Eltechno is de warmtepomp specialist uit Vught en omstreken

Wij hebben ons gespecialiseerd in warmtepomptechnieken en adviseren u graag in het van de juiste keuze. Een juiste keuze van een warmtepomp systeem is essentieel belang voor een goede werking en energiezuinig van het systeem. Wilt u meer weten over welke warmtepomp het beste bij u past, neem dan gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies of bezoek onze showroom (wel graag eerste een afspraak te maken).

Warmtepomp fabrikant Vught:
LG-klimaat, LG ThermaV, LG lucht-water warmtepomp, Nibe warmtepomp, Elga warmtepomp, Techneco, Loria lucht, Midea warmtepomp, Mitsubishi Electric warmtepomp, Ecodan lucht-water warmtepomp, Daikin warmtepomp, Altherma, Toshiba, Estia, Panasonic, Aquarea lucht-water warmtepomp.