Water-water warmtepomp

Water/water warmtepomp

Een water/water warmtepomp haalt gratis warmte uit de bodem, grondwater en oppervlakte water. Dit gebeurt met behulp van een gesloten (brine-water warmtepomp)- of open bron (collector). Bij een water/water warmtepomp onttrekt de warmtepomp warmte uit de bron, deze warmte wordt dan opgewaardeerd via een warmtewisselaar naar hoogwaardige bruikbare energie om uw woning of gebouw te verwarmen en uw tapwater op te warmen. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van lage temperatuur verwarming waardoor een combinatie met vloerverwarming ideaal is, maar ook lage temperatuur radiatoren/convectorren zijn bij uitstek geschikt om deze warmte overdracht af te geven. Naast het verwarmen in de winter kan er in de zomer ook gekoeld (topkoeling) worden. Hierbij wordt de gratis koude energie uit de bron (12-15°C) in het gebouw gepompt en wordt de warmte uit het gebouw onttrokken waarna deze warmte weer wordt afgegeven aan de bron, hierdoor blijft het gebouw en bron in balans.

Krijg ik subsidie op een water/water warmtepomp?

Ja, vanaf 4 Januari 2016 is er door de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor duurzame energie (ISDE). Het doel van deze subsidie is om duurzame energie zoals water(brine)/water warmtepompen concurrerend te krijgen met de fossiele energiebronnen, lees verder voor de  subsidie.

 

 Waarom een water/water warmtepomp ?

Om de gevolgen van de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken moet de CO2-uitstoot naar beneden. De regering wil het gebruik van duurzame energie steeds meer promoten door subsidie beschikbaar te stellen en de belasting op elektra iets te verlagen. Een water/water warmtepomp is een zeer geschikte energiezuinige oplossing voor het verwarmen van gebouwen en het verzorgen van de warmwatervoorziening. Er wordt gebruik gemaakt van gratis energie uit de aarde. Het resultaat hiervan is een lagere energierekening, beter energielabel en milieubewust bezig zijn, bovendien zult u een hoog comfort ervaren.

De water/water warmtepomp is interessant voor nieuwbouwwoningen en renovaties: het levert voor alle twee een hoge energiebesparing op.

 

Welke bronnen zijn er voor een water/water warmtepomp?

Er zijn verschillende soorten bronnen waar een warmtepomp warmte van kan onttrekken, we bespreken hier de vier meest voorkomende. Eltechno informeert u graag naar de mogelijkheden die bij uw project van toepassing kunnen zijn. Wilt u meer weten of een vrijblijvend advies ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

 

verticalebodemcollector-eltechno

 

Verticale bodemcollector

Bij een gesloten verticale bodemcollector wordt er een put geboord van gemiddeld 40-160meter diep. Het aantal putten dat geboord moet worden is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de bodemsamenstelling. Het voordeel van de gesloten bodemcollector is dat er op een relatief klein grondoppervlakte warmte kan worden onttrokken. In de gesloten bodemcollector wordt een mengsel van water en een milieuvriendelijk antivriesoplossing rond gepompt. Hierna wordt door de warmtepomp de warmte hiervan onttrokken en opgewaardeerd naar hoogwaardige bruikbare energie om gebouwen mee te verwarmen. .

 

 

Horizontale bodemcollector

Bij een gesloten bodemcollector wordt een systeem van buizen aangelegd onder de tuin op circa 80-100cm onder de plaatselijke vorstlijn. De grote van de bodemcollector ia afhankelijk van het benodigde vermogen van de warmtepomp. In de praktijk is er voor een horizontale bodemcollector een behoorlijk grondoppervlak nodig. Door de bodemcollector wordt een mengsel van water en een milieuvriendelijk antivriesmiddel rond gepompt. Dit mengsel neemt de warmte van de zon, regen en lucht op die in de bovenste aardlagen is opgeslagen. In de warmtepomp wordt uit dit mengsel de warmte onttrokken en opgewaardeerd naar hoogwaardige bruikbare energie om gebouwen mee te verwarmen. Voor deze bodemcollector is geen vergunning nodig.

 

horizontalebodemcollector-eltechno

 

open-bronr-eltechno

Open bron (verticaal)

Bij een open bron worden er twee bronnen geboord die in dezelfde grondlagen uitkomen. Hierbij wordt het grondwater wat doorgaans 10 tot 12 graden is opgepompt en door een platenwarmtewisselaar gevoerd. Vervolgens onttrekt de warmtepomp hier warmte uit en waardeert deze op naar een hoogwaardige bruikbare energie. Bij laag waterverbruik is doorgaans geen vergunning verplicht maar een meldingsplicht van toepassing, dit kan per gebied verschillen.

 

Oppervlaktewatercollector

Bij een oppervlaktewatercollector wordt er warmte onttrokken uit het grondwater van een oppervlakte bron. Dit kan met behulp van een open bron waarbij het water door een platenwisselaar wordt geleid of een gesloten bron waarbij een vorstvrij mengsel wordt rond gepompt. Bij allebei wordt er warmte onttrokken door de warmtepomp en wordt deze warmte opgewaardeerd naar bruikbare energie. Diep of stromend water geeft hierbij meestal het beste resultaat.

 

oppervlaktewatercollector-eltechno


 

 

Buffervat bij water/water warmtepomp?

Een buffervat voor een water/water warmtepomp is een vereiste voor goed werkende installatie. Omdat de opwekking van de energie niet altijd 100% aansluit bij het moment van warmte vraag, is het een vereiste om een buffervat te plaatsen. Het overtollige warme water dat bijvoorbeeld overdag wordt opgewekt kan worden opgeslagen in een buffervat om op een later tijdstip te gebruiken. Hierdoor voorkomt men ook dat de warmtepomp gaat pendelen (aan en uit gaat) waardoor de levensduur van de warmtepomp wordt verlengd. Tevens wordt de water/water warmtepomp nog energiezuiniger en wordt de installatie nog duurzamer.

buffervat

 

boilervat-Eltechno

Boilervat bij water/water warmtepomp

Een boilervat is te vergelijken met een buffervat alleen is er een extra warmtewisselaar aan toegevoegd om een gescheiden systeem te maken. Dit is nodig om warm tapwater te kunnen leveren. Wordt de water/water warmtepomp ook gebruikt om warm tapwater te maken dan moet er extra gebufferd worden om de hoeveelheid gevraagde warm tapwater direct te kunnen leveren. Het is dan ook van essentieel belang om een goed berekend boilervat te kiezen voor de tapwater installatie. Een boilervat voor warm tapwater kan gecombineerd worden met een buffervat voor de verwarming. Eltechno helpt u graag bij het ontwerpen van deze installatie, wilt u meer weten of een vrijblijvende offerte ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.