Watertechnische installatie

Reden van inspectie

Soort gebouw

Visuele inspectiepunten voldoet?

Deugelijk materiaal gebruikt?

Leidingwerk doelmatig aangelegd?

Leidingwerk deugelijk aangelegd en bevestigd?

Worden alle leidingdelen voldoende doorstroomd?

Is er sprake van ongewenste opwarming?

Is er een tekening of schema van de installatie?

Is er een lijst met aangesloten toestellen en tappunten?

Zijn alle terugstroombeveiligingen (juiste type en tappunten) geplaatst?

Is er een lijst met terugstroombeveiligingen?

Juiste temperatuur warm tapwater?

Juiste retour temperatuur (warm tapwater)?

Verwarmingstoestel (type)

Welke verwarmingsinstallatie heeft u nu?

Hoe wordt uw huis verwarmd (afgiftesysteem)?

Wat voor ventilatie heeft uw woning?

Hoeveel personen wonen er in uw woning?

Hoe ziet de badkamer eruit?

5 + 4 =